Čistič bazénu gelový - Compactal Gel
-10%

Čistič bazénu gelový - Compactal Gel

Gelový čistič pro čištění linky podél hladiny bazénové vody a celého bazénu. Nestéká, odstraňuje mastnoty, saze a další běžné znečištění, bez námahy. Odstraňuje nánosy vodního kamene a jiné znečištění na stěnách bazénu včetně nežádoucí linky vznikající podél vodní hladiny. Velmi hustý přípravek, vhodný i pro čištění stěn bazénu pod vodou.

Odstraňuje nánosy vodního kamene a jiné znečištění na stěnách bazénu včetně nežádoucí linky vznikající podél vodní hladiny. Velmi hustý přípravek, vhodný i pro čištění stěn bazénu pod vodou.

Tento přípravek je nenahraditelný v případech, kdy se usazují nečistoty kromě standardní linky u hladiny vody i v různých zákoutích bazénu, například na schůdkách či v rozích. Díky své silné hustotě se přípravek udrží na mycí houbě po dobu podvodního čištění. Vynikající kombinace dvou účinných kyselin, vysoká účinnost.

skladem
Běžná cena
357 Kč
s DPH
Akční cena
321 Kč
s DPH
266 Kč
bez DPH
vhodný pro všechny typy bazénů
viskózní, vysoce účinný

Tento přípravek je nenahraditelný v případech, kdy se usazují nečistoty kromě standardní linky u hladiny vody i v různých zákoutích bazénu, například na schůdkách či v rozích. Díky své silné hustotě se přípravek udrží na mycí houbě po dobu podvodního čištění. Vynikající kombinace dvou účinných kyselin, vysoká účinnost.

Návod k použití: K čištění stěn bazénu je třeba lehce snížit hladinu vody. Přípravek
naneseme pomocí houby a necháme krátce působit. Následně vyčistíme vlhkou
houbou, pokud možno tak, aby prostředek nestékal do bazénové vody. Při silném
znečištění je třeba postup zopakovat.
Nikdy nemíchat s jinými chemikáliemi!
-
Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě
pro zvláštní nebo nebezpečné odpady