V sekci Ke stažení jsou tyto dokumenty ve formátu pdf.

 

Stavební příprava vířivky

Chystáte se na pořízení vířivky? Přečtětet si základní věci, na které nesmíte zapomenout.

 -nosnost – Vířivky jsou samonosné a mají železnou konstrukci. Konzultujte prosím váhu vířivky s projektantem, nezapomínejte na váhu vody a počet lidí ve vířivce. Toto je důležité pro použití uvnitř budov, na balkony, terasy a pod..

-podklad – Vířivku pokládejte celou svoji nosnou plochou na rovný zpevněný povrch, který je určen pro kontakt s vodou (dlažba apod.). Vhodné jsou protiskluzové dlažby (bezpečný  vstup a výstup).

-napouštění –Vodovodní zdroj  v blízkosti je praktický, ale není podmínkou. Zvážíme estetická a praktická hlediska. Vzhledem k intervalu  je dostačující napouštění hadicí.

-odtok  – Zajistěte havarijní odtokový kanál v podlaze pro případ nenadélé situace a vylití vířivky (prasklá trubka, těsnění, atd.) Samozřejmostí je napojení na odpad pro pohodlné vypouštění vířivky. Ideální je propojení přes koleno a 50mm odpadní potrubí rovnoměrné s podlahou (viz foto).

Odpad rovnoměrný s podlahou 50mm

Propojení odpadu, koleno

Propojení odpadu na dně vířivky - koleno

Toto platí zejména pro užití uvnitř budov a v jejich blízkosti, při zapuštění  v terasách atd. V případě venkovního užití musí být zajištěn odtok vody od vířivky odtokovým kanálem nebo drenáží. V případě odtoku pomocí drenáže nezapomínejte na složení vypouštěné vody ( chemie, sůl, atd.) a pamatujte na vyhlášky a v neposlední řadě na svoji zahradu.

-přístup – Musí být zajištěn přístup pro údržbu a servis. Nejfrekventovanější je přístup k odtokovému ventilu, dále elektrická skříň a jednotlivá čerpadla. Při usazení ke zdi je dobré pamatovat na dostatečně dlouhé propojení  el. energie a odtokové trubice, které je nutné k posunu vířivky-umožnění přístupu. Nutný je přístup vzduchu, prostor musí být dokonale odvětrán z důvodu kondenzace vody (problémy např. u zapuštěných vířivek).

 

Elektoinstalace 400V

POŽADAVKY NA ELEKTRICKOU PŘÍPOJKU 400V

NESPRÁVNÉ ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ SPA MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ, POŽÁR NEBO SMRTELNÝ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

  1. Elektrickou přípojku si zřizuje zákazník sám na vlastní náklady
  1. Přípojka musí být provedena odborným pracovníkem, který má pro tuto činnost odpovídající oprávnění (profesionální elektrikář) a musí být opatřena platnou revizní zprávou ve smyslu ČSN 33 1500 a 33 2000-6.
  1. Připojení vířivek k elektrické přípojce a následné zprovoznění provede pracovník dodavatelské firmy, který má oprávnění tuto činnost provádět.
  1. Pro bezproblémové připojení vířivek vždy ponechejte v místě připojení dostatečnou délku el. kabelu (rezerva el. kabelu min. 5metrů).

         ZAPOJENÍ VÍŘIVÉ VANY DO 5kW, 400V

                               -              EL. KABEL CYKY-5J x 2,5mm

                               -              JISTIČ B10A/3

                               -              PROUDOVÝ CHRÁNIČ In-0,03A

                SAMOSTATNÝ JIŠTĚNÝ ELEKTRICKÝ OBVOD, JISTIČ B10A/3 S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

         ZAPOJENÍ VÍŘIVÉ VANY DO 10kW, 400V

-              EL. KABEL CYKY 5Jx 2,5mm

                               -              JISTIČ B16A/3

                               -              PROUDOVÝ CHRÁNIČ In-0,03A

                  SAMOSTATNÝ JIŠTĚNÝ ELEKTRICKÝ OBVOD, JISTIČ B16A/3 S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Předřazené jištění (v elektroměrovém rozvaděči) musí být minimálně o řád vyšší než jištění samotného zařízení.

Doporučujeme navíc instalovat ochranu proti přepětí (ochrana proti zvýšenému napětí v síti, blesk, poruchy elektrického vedení, nárazové výkyvy v elektrických sítích).

Toto zařízení musí být voleno a zřizováno v souladu s opatřením k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené využití v instalaci a s požadavky  na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům dle platných norem. Viz ČSN 33 2000-5-51 ed.3

 

 Krabička, propojení

Vodotěsná krabička

Propojení v krabičce

 Propojení uvnitř