Čistič filtrů FILTER CLEANER 1l

Speciální přípravek k čištění všech druhů filtrů. Odstraňuje vodní kámen, organické částice, zbytky oleje a jiné znečištění, kterým bývají filtry zanesené, čímž zvyšuje průtok filtru. Vylepšuje účinnost filtru a zvyšuje tak kvalitu vody.

Čistota a průchodnost filtrace je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dokonalou údržbu vody. Sebelepší zařízení či chemická úprava přestává fungovat, pakliže filtrační zařízení nemá možnost pracovat naplno. Proto je třeba pravidelně kontrolovat kartušové filtry či proplachovat náplň filtrační nádoby. Filtrační náplň má omezenou životnost, myslete i na její pravidelnou výměnu!

skladem
694 Kč
s DPH
574 Kč
bez DPH

odstraňuje vodní kámen, organické částice, zbytky oleje a jiné znečištění, kterým bývají filtry

zanesené zvyšuje průtok filtru, nepotřebuje být tak často čištěn vylepšuje účinnost filtru a zvyšuje tak kvalitu vody

může se používat společně s chlorovými, kyslíkovými a ozónovými připravky

Návod k použití produktu Čistič filtrů FILTER CLEANER:

Pískové filtrační zařízení: uzavřete, příp. odstraňte veškerá dávkovací zařízení. Zavřete spodní výpust a filtrační zařízení nastavte do polohy „Zpětný proplach“ (BACKWASH). Při běžícím čerpadle pomalu (15 - 20 vteřin) nalijte 200 - 300 ml přípravku FILTER CLEANER do skimmeru. Nechte čerpadlo v chodu ještě min. 5 minut, do doby, než je voda vyčištěná. Následně přejděte do normálního provozu: 10 vteřin v poloze „Výplach filtru” (RINSE) a poté nastavte ventil do polohy „Filtrace“ (FILTER). Nezapomeňte před každým přepnutím ventilu zastavit čerpadlo!!!

Filtrace s kartušovou nebo křemičitou vložkou: filtrační vložku vyjměte z pouzdra a přípravkem FILTER CLEANER ji směrem od vrchu dolů nastříkejte. Přípravek nechte min. 5 minut působit. Jakmile přípravek přestane pěnit, vložku důkladně vypláchněte silným proudem vody. Bazénová filtrace by měla být vyčištěna 1-2x ročně. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! - Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady