Compactal Gel - čistič gelový
-10%

Compactal Gel - čistič gelový

Odstraňuje nánosy vodního kamene a jiné znečištění na stěnách bazénu včetně nežádoucí linky vznikající podél vodní hladiny. Velmi hustý přípravek, vhodný i pro čištění stěn bazénu pod vodou.

Tento přípravek je nenahraditelný v případech, kdy se usazují nečistoty kromě standardní linky u hladiny vody i v různých zákoutích bazénu, například na schůdkách či v rozích. Díky své silné hustotě se přípravek udrží na mycí houbě po dobu podvodního čištění. Vynikající kombinace dvou účinných kyselin, vysoká účinnost.

Gelový čistič pro čištění linky podél hladiny bazénové vody. Nestéká, odstraňuje mastnoty, saze a další běžné znečištění, bez námahy.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

skladem
Běžná cena
357 Kč
s DPH
Akční cena
321 Kč
s DPH
266 Kč
bez DPH
vhodný pro všechny typy bazénů
viskózní, vysoce účinný
Návod k použití: K čištění stěn bazénu je třeba lehce snížit hladinu vody. Přípravek
naneseme pomocí houby a necháme krátce působit. Následně vyčistíme vlhkou
houbou, pokud možno tak, aby prostředek nestékal do bazénové vody. Při silném
znečištění je třeba postup zopakovat.
Nikdy nemíchat s jinými chemikáliemi!
-
Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě
pro zvláštní nebo nebezpečné odpady