Chemosan - biocidní desinfekce

Vysoce účinný dezinfekční prostředek pro solária, sportovní studia a vířivé vany. Neobsahuje Aldehyd a Phenolen. Biologicky snadno rozložitelný, tudíž šetrný k přírodě. Svěže voní a působí antistaticky. Použitelný i na akriláty.

Dezinfekce a uvolňování cirkulačního oběhu u vířivých van: U van s dezinfekčním zařízením naplňte nalévací hrdlo po rysku. Pro ruční dezinfekci naplňte vanu vodou. Zahřejte vodu cca na 20°C. Dávkování do vany o objemu 800l – 100ml přípravku, do vany nad objem 800l – 200ml. Během 30 minut několikrát zapněte a vypněte cirkulační čerpadlo. Po vypuštění vody vanu i potrubí důkladně vypláchněte čistou vodou.

Použití – dezinfekce ploch: Připravte si roztok dle potřeby a níže specifikované účinnosti. Plochy postříkejte, neoplachujte. Akrylát můžete přetřít hadříkem, až se vytvoří rovnoměrný film.

Koncentrace a účinnost: 5% roztok nechat působit 5minut, 2% roztok nechat působit 15minut, 1% roztok nechat působit 1 hodinu, 0,75% nechat působit 4 hodiny.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

skladem
515 Kč
s DPH
426 Kč
bez DPH

Chemosan Dezinfekce - čištění solárií, dezinfekci oběhu whirlpoolů

Vysoce účinný dezinfekční prostředek pro solária, sportovní studia, zařízení fitness studií a jiných ploch!! Neobsahuje Aldehyd a Phenolen
Biologicky snadno rozložitelný, tudíž šetrný k přírodě! Svěže voní a působí antistaticky
Překontrolováno směrnicemi DGHM
Návod k použití - Dezinfekce ploch: Připravte si roztok dle potřeby a níže specifikované účinnosti. Plochy postříkejte, neoplachujte. Akrylát můžete přetřít hadříkem, až se vytvoří rovnoměrně rozložený film. Byly provedeny odpovídající nezávislé testy, jejichž platnost potvrdilo Centrum pro hygienu, Frankfurt/M. 
Koncentrace a účinnost: 
5,0 % nechat působit 5 min., 2,0 % nechat působit 15 min.
1,0 % nechat působit 1 hod., 0,75 % nechat působit 4 hod.
Dezinfekce cirkulačního okruhu whirlpoolových van: U van s dezinfekčním zařízením naplňte nalévací hrdlo po rysku. Pro ruční dezinfekci naplňte vanu vodou. Zahřejte cca na 20°C. 
Dávkování: Do vany do objemu 800 l - 100 ml přípravku, do vany nad objem 800 l - 200 ml. Během 30ti minut několikrát zapněte a vypněte agregát. Po vypuštění vody vanu i potrubí důkladně vypláchněte čistou vodou. 
Číslo výr.: 1506001
UN: 1760
Vysoce toxický pro vodní organismy. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. 
Obsahuje: Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid označení ES 230-525-2, (c12-c18) alkyldimethylbenzyl amonium chlorid označení ES 269-919-4, Quaternary amonium compounds, c12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chlorid označení ES 287-090-7, Propan-2-ol 
označení ES 200-661-7.OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!
Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.