Vločkovač granulát - Floccer 1kg

Vločkovač granulát pro křišťálově čistou vodu.

skladem
193 Kč
s DPH
160 Kč
bez DPH

Přípravek vhodný zejména pro soukromé bazény. Vločkovače by se měly používat v průběhu celé sezóny. Jejich úkolem je spojit mikroskopické nečistoty, které jinak procházejí filtrací zpět do bazénu, do malých vloček, které již filtrace zachytí. Díky vločkovači má voda jiskru, proto jsou často prodávány jako projiskřovače nebo projasňovače.

Mikroskopické částice i již chlórem zahubených bakterií mohou být zdrojem živin pro další organismy, proto jejich odfiltrování není jen otázka vzhledu vody, ale též hygieny.

absorbuje volné částice a tím je umožňuje zachytit ve filtračním
zařízení
k optimálnímu vyvločkování upravte pH vody na hodotu 7,2 - 7,6
Návod k použití:
Upravte hodnotu pH vody na 7,0 - 7,4.
Přípravek rozmíchejte v teplé vodě. Na 10 m³ použijte 100 g přípravku. Pomocí
konve nalijte na vodní hladinu. Ke zvýšení filtrační účinnosti pískových filtračních
zařízení nasypte prostředek přímo do skimmeru, filtraci nechte běžet. Nepoužívejte
u křemelinových filtrací.
Přípravek nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
-
Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo