Flock - Vločkovací kartuše 8x125 g

Vločkovací kartuše pro optimální vyvločkování nečistot v soukromém bazénu. Kartuše určená k jednoduchému vložení do skimmeru nebo košíčku filtrace.

skladem
0 Kč
s DPH
0 Kč
bez DPH

Velmi účinný vločkovač pro soukromé bazény. Jednoduše vložíme do skimmeru. Kartuše uvolní vločkovací gel, který se rovnoměrně rozprostře na písku filtrace a nedovolí projít ani nejjemnějším nečistotám. Tento vločkovač je možné používat jen u pískových filtrací!

Vločkování je velmi důležitým krokem při údržbě bazénové vody. Dezinfekční látky sice zabijí veškeré organické znečištění, ale nejsou schopné zajistit jejich usazení na filtraci. V bazénu pak může zůstávat jemný zákal i přesto, že již neobsahuje živé bakterie. Díky vločkovači teprve dostane voda žádoucí jiskru a šmrnc.

jednoduchá manipulace
vysoká účinnost
určené pro bazény s pískovou filtrací
8 ks kartuší po 125 g v balení
Návod k použití:
Po každém druhém nebo třetím proprání pískového filtru vložte 1 kartuši do
skimmeru. Předtím nastavte hodnotu pH na 7,1 - 7,2. Po 3 - 4 dnech proveďte
opětovné proprání filtru.
POZOR! Tento typ vločkovače je vhodný pouze pro pískové filtrace!
-
Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.