Infrakabiny

Prohlédněte si katalog infrakabin na objednávku.

 

Infrakabiny, neboli veřejností často nazývané infrasauny, se shodují se saunou dřevěným obložením a zvýšenou teplotou uvnitř. Teplota je mnohem nižší  než u klasické sauny, pohybuje se kolem 40-60oC. Nastavení teploty je opět individuální, záleží na osobních pocitech. Pokud chceme dosáhnout účinného termogenního efektu, doporučuje se doba strávená v infrakabině mezi 20 až 40 minutami. Kratší doba je ideální k prohřátí organismu, například před nebo po sportovní činnosti, jako příklad lze uvést lyžování, plavání a podobné sporty, kde je předpoklad vychladnutí organismu.

Největším rozdílem je zdroj tepla, již z názvu je patrné, že v infrakabinách jsou zdrojem tepla infrazářiče, ty mohou být keramické, carbonové apod. Tyto zářiče infračerveného záření jsou rozmístěny po kabině, jejich počet se odvíjí od velikosti kabiny. Tyto infrakabiny jsou vhodné do zdravotnických, sportovních, kosmetických, rehabilitačních, relaxačních center, hotelů, chat a domácností. Obrovskou výhodou jsou provozní náklady. Úspory jsou způsobené působením infrapaprsků přímo na lidské tělo, tím pádem nevyhříváme celý prostor kabiny, jako je tomu v sauně. Tato skutečnost ušetří mnoho nákladů i času, který je potřebný k zprovoznění infrakabiny. Spotřeba je odlišná podle příkonu infrakabiny, průměrná spotřeba za doporučený cyklus se uvádí 1 kWh, což vychází cca na 4-6 Kč za saunování.

Infrakabiny skladem najdete v  E-shopu